Bountiful Farms LogoBountiful Farms Logo

Trellis Collection

Actinidia a. Anna Hardy Kiwi Trellis
Aronia n Viking 4' Trellis
Campsis Indian Summer Trellis
Campsis r. Huitan Trellis
Hydrangea a. Petiolaris Trellis
Lonicera p. Scentsation Trellis
Punica Wonderful Trellis
Schizophragma h. Roseum Trellis